Ashish hariomhari om.....
hari sam jag kachhu vastu nahi.. geeta sam nahi granth
sadguru sam sajjan nahi... prem panth sam panth....

3/30/2018

  Ashish Kumar Soniuploaded Capture

  1/3/2016

   Ashish Kumar Soniuploaded satsang 00

   1/3/2016

    Ashish Kumar Soniuploaded guruwani1

    1/3/2016

     Ashish Kumar Soniuploaded pic 1

     1/3/2016

      Ashish Kumar Soni commented on satsang%2000

      starstarstarstarstar

      1/3/2016

      Ashish Kumar Soniuploaded satsang%2000

      1/3/2016

       Ashish Kumar Soniit is an appreciable initiative taken to make sadhak parivar stronger through network.

       1/2/2016

        Admincreated the group Jharkhand

        Sadhak Parivar of the State of Jharkhand

        7/30/2015