Articles
Raghav

Eshwar kaisa hey, kaha hey, kaise milta hey, kab milta hey?

Amd sandhya - 14th, Mar'17
 1. Eshwar kaisa hey, kaha hey, kaise milta hey, kab milta hey?
 2. Sewa ka phal kya?
  1. Bharat ajad huva.. rajendra babu sharanand ji ke satsangi te..  seva to kiya..  seva ka phal/anth tyag mein hona chahiye ke rashtrapathi mein hona chahiye.?
  2. To Rajendra babu ne kaha.. aise log milte kaha hey? ke vea ka anth tyag mein kare.
  3. To sharanand ne kaha, tum he to ho. Aur log nahi milte to tum to ho.
 3. App kiske paksh mein ho/Eshwar kaha hey?
  1. To vo hasne lage... vo baba be hase...samajte huve be mann sukh ka paksh pati hota hey.To budhi ko apne taraf kench ta hey. To eshwar ka paksha chodkar sukh ke paksh mein a jate hey. 
  2. To aap Eshwar ke paksh mein hey ke eshwar se dur hey yeh kaise jane?
  3. To 8 batho se jaan sakte hey.
   1. Aap vishayo ka chintan karte hey.
   2. Kisi ke sang ke kamna karte hey.
   3. Kamna ko mahatva dete hey.
   4. Lob ko mahatva dete hey.
   5. Krodh ko mahatva dete hey.
   6. sammoh ko mahatva dete hey.
  4. To sumriti dwansh hey, to aap eshwar se dur chale gaye, budhi ka prabhav naash. Budhi nash se apna he nash.
  5. Agar aap bahaya sukh ka, vishay vikaro ka chintan nahi karte.. unke sang mein ramna pasand nahi karte. Kamana ka mahatva nahi rakhte hey. Lob ko mahatva nahi dete hey, krodh ko mahatva nahi dete hey.  sam mohit nahi hone dete.  To budhi jaha pe vishranti pate hey, vahi to Eshwar hey.
  6. Mann aur budhi ko kaam krodh vishay vikar rahit, jaha sukh milta hey, vahi eshwar hey.
  7. Nirvikari sukh jaha hey, vaha eshwar hey. 
 4. Mann ke chal
  1. Ussey budhi pusht hote hey. ..phir mann ke kehne mein chalti hey budhi to budhi kamjore ho jate hey.
  2. Mann vikaro ke kehne mein hota hey.
  3. Dekhna, sungna, sparsh karna, yeh kaam vikar yeh sub vikaro ke paksha mein mann hota hey. to budhi ko Gaseetha hey, to adhogathi ke taraf jate hey, 
 5. Ab eshwar ka chintan karke. nishchint avasta mein hote ho. To budhi mein Eshwar tatva ka gyan hota hey.  Mann mein eshwar ke liye prem hota hey. Gyan aur Prem milkar bahar ka kuch nahi karte, us samay kaha hota hey?  Eshwar mein he hota hey. 
 6. Jab sansar ka bakade mein hota.. us samay sansar mein he hey.  Jab sansar ka bakada nahi hey, alasya aur nidhra nahi hey, us samay kaha hota hey? Vahi to Eshwar hey.
5:30
     
Print
15473 Rate this article:
5.0
Please login or register to post comments.

Activity - Feed

Blog-Evite

Photos

Videos


Latest Sadhaks Blog Posts