Articles
Raghav
/ Categories: Spirituality

Raag-asakti vs Chanchalta-Ekagrata

 1. Apurthi ke peeda purna swaroop ke taraf jagrit hone ke liye vivek aur vairagya jaga dete hey.
 2. Anavashak aur ashudh sankalp ka tyag kar do shudh sankalp se purthi ka samarthya a jayega.
 3. Avashyak sankalp ka samarthya ho lekin unka upabhog na karo. Apne liye upabhog na karo, lekin kisi ka ahit na ho aur avashak sankalp pure hote ho to koi baat nahi.
 4. Ashudh sankalp ka tyag, shudh sankalp ka purthi. 
 5. Purthi ke sukh ke asakthi ka rahe.
 6. Nitvikalpta mein bhagwati samarthya aur brahmi stithi.
 7. Raag aur asakthi he janam maran ke karan hey. 
 8. Chanchalta janam maran ka karan nahi.
 9. Raagi lingam abhodhasya. Jitna jitna moodta hote hey utna utna raag drudh hote hey.
 10. Ekagrata nahi hote hey to chinta ke baat nahi. Raag mitate javo, asakthi mitate javo.
 11. Raag mitana he to bhagwan ke bhakti mein bhagwan mein raag kardo.
 12. Asakthi mitana hey to par dukh katarta mein lag javo. Par upkar.
 13. Raag aur asakthi jo jo mithti jayege tyo tyo aap lagu mein se Guru hote javoge.
 14. Pashvi vritti se, manav aur manav mein se maha manav. Aur maha manav mein se maheshwar pad mein jagriti ho javoge.
Print
5372 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.

Activity - Feed

Blog-Evite

Photos

Videos


Latest Sadhaks Blog Posts