Articles
Raghav
/ Categories: Spirituality

Tejas, Vishwa aur Pragya

 1. Tejas:  Swapne ke jeev ko Tejas kaha hey
 2. Vishwa: 
  1. Uske jagne par jo jeev bana hey usey vishwa kaha hey.
  2. Yeh jeev sampurn jagrit ka abhiman dharan karta hey. 
  3. Jab ussey swapna ata uskey dheke huva jagat baad ho jata hey. 
  4. Aur swapne ka tejas aur uska jagat shuru ho jata hey.
 3. ​Pragya 
  1. Shashupti mein vishwa aur tejas dono nahi rehte.
  2. Shusupti ka abhimani ko shastra mein pragya kehte hey.

 

Is vichar ke padhati swagit yvmr mein vistar se de gaye hey.    Mandukya upanishad mein sa Gaudpadacharya ji Madukya karika mein de gaye hey.

 

Parantu vartaman mein Arthik Chinta, Samajik Chinta  bad jane se, logo ko aisey katin vishay par vichar karne ke phursat nahi milti.

 

Print
6233 Rate this article:
4.3
Please login or register to post comments.

Activity - Feed

Blog-Evite

Photos

Videos


Latest Sadhaks Blog Posts